Wykonujemy pomiary
i walidacje

Pomiary temperatury
i ciśnienia
/walidacja procesów termicznych

Wykonujemy pomiary temperatury
w zakresie od -22°C do +310°C
oraz ciśnienia od -0,9 bar do +5 bar.

Badamy rozkłady oraz stabilność temperatury w urządzeniach skali przemysłowej oraz laboratoryjnej.

Propozycje
usprawnień

Dla procesów pasteryzacji/ sterylizacji:
optymalizujemy parametry procesu termicznego (skrócenie czasu procesu pasteryzacji/ sterylizacji, zapobieganie uszkodzeniom opakowań, itp.).

pomiary temperatury autoklaw
Branża spożywcza

Walidacja sterylizacji

Mapowanie temperatury w autoklawach, pomiary ciśnienia w komorze autoklawu
vs. wewnątrz opakowania,
pomiary wartości F0 w wyrobie.

Kim jesteśmy

Jesteśmy laboratorium badawczym i wzorcującym świadczącym specjalistyczne usługi pomiarowe dla firm produkcyjnych oraz laboratoriów. Wykonujemy pomiary temperatury oraz ciśnienia, prowadzimy wzorcowania czujników oraz pętli pomiaru temperatury i ciśnienia (również na miejscu u klienta). Nasza siedziba główna znajduje się w Poznaniu, ale działamy na terenie całej Polski.

Łączymy wiedzę z wielu obszarów

Nasi pracownicy posiadają wykształcenie techniczne, ukończyli studia na kierunkach LifeScience.

Zrealizowaliśmy szereg usług pomiarowych dla laboratoriów, firm branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, producentów wyrobów medycznych.

Znamy i współtworzymy normy – jesteśmy członkiem Komitetu Technicznego nr 295 ds. Sterylizacji
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN).

Działamy sprawnie

Pomagamy klientom ustalić optymalny zakres testów. Sprawnie wykonujemy prace i raportujemy wyniki pomiarów.

walidacja sterylizacji autoklaw parowy
0

Rejestratorów temperatury
w użyciu


0+

Lat doświadczenia


0+

Zrealizowanych usług

butelka z rejestratorem temperatury
konserwy autoklaw
puszki autoklaw
rejestrator temperatury

Dokładność pomiaru to podstawa

Wykorzystywany przez nas sprzęt pomiarowy

Bezprzewodowe rejestratory temperatury (zanurzalne / zatapialne) do pomiarów w zakresie
od +25°C do +135°C

Bezprzewodowe rejestratory temperatury
do pomiarów w zakresie od -22°C do +60°C

Przewodowy 8-kanałowy rejestrator temperatury (termopary typu T, klasa 1) do pomiarów w zakresie od +100°C do +310°C, przewody długości 2m lub 10m

Bezprzewodowe rejestratory ciśnienia (zanurzalne/zatapialne) do pomiarów w zakresie
od -0,9bar do +5bar

Świadczymy usługi dla klientów wielu branż

Nasze wybrane realizacje

Wykonywaliśmy pomiary m.in dla:
– firm branży spożywczej, które posiadają zatwierdzenie FDA do eksportu wyrobów utrwalanych termicznie
– wytwórców farmaceutyków pracujących
w standardzie GMP
– producentów wyrobów medycznych (Medical Devices) pracujących zgodnie z ISO 13485

0+

Zrealizowanych usług pomiarowych / walidacji


pomiary wartości Fo sterylizacja w autoklawie

Branża spożywcza

Pomiary F0 w produkcie sterylizowanym


mapowanie cieplarek

Laboratorium mikrobiologiczne

Mapowanie temperatury w cieplarce

mapowanie pomieszczeń

Branża farmaceutyczna

Mapowanie temperatury w chłodni

medical devices walidacja

Produkcja wyrobów medycznych (Medical Devices)

Pomiary F0 w procesie sterylizacji parowej

Alternatywne podejście do testów

Pomiary „hybrydowe”

Nie prowadzimy wynajmu czujników. W niektórych przypadkach możemy jednak zrealizować usługę przy zdalnej współpracy personelu Państwa i naszej firmy.
Odpowiedzialności Zlecającego testy:
umieszczenie zaprogramowanych rejestratorów temperatury w urządzeniu, zanotowanie warunków testowych, odesłanie urządzeń pomiarowych kurierem.
Odpowiedzialności naszej firmy: 
zaprogramowanie rejestratorów zgodnie z planem testów, wysyłka rejestratorów kurierem do Zlecającego testy, analiza danych i opracowanie raportu.
Podział prac/odpowiedzialności opisane zostają w raporcie z pomiarów.

Astronauta

Czy mogę samodzielnie wykonać pomiary Waszymi czujnikami?